SIENA BIANCO II image

Κλασικά έπιπλα

SIENA BIANCO II

Έπιπλο τηλεόρασης SIENA BIANCO II. Ειδικοί χώροι για τις ηλεκτρονικές σας συσκευές, καθώς και αποθηκευτικοί χώροι.